Saturday, 02 February 2019

حضور بازرگام در چهارمین نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تامین

نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته با حضور شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپا ،بندرخشک پیشگامان، بازرگام، و اکوبار در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، چهارمین نمایشگاه لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته با حضور شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپا اولین اپراتور پستی تعاونی کشور،بندرخشک پیشگامان اولین بندرخشک تعاونی کشور، بازرگام اولین سامانه آنلاین میوه و تربار در کشور ، پست پیشگامان بادپا اولین اپراتوری پستی تعاونی کشور و همچنین اکوبار سامانه جابه جایی بار ،از مجموعه شرکت های گروه تعاونی پیشگامان از 13 بهمن ماه 1397 به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.
به گفته رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه، امسال نمایشگاه لجستیک تهران میزبان تعداد زیادی از دست اندرکاران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که امید می‌رود با ایجاد فضای مناسب برای تعامل و تبادل کالا، تکنولوژی و دانش لجستیکی باعث رشد این صنعت و در نهایت با حرکت به سمت تولید بهینه سبب رشد در تولید ملی شود.
گفتنی است زنجیره تامین و لجستیک گروه تعاونی پیشگامان شامل شرکت های پست پیشگامان بادپا ،بندرخشک پیشگامان، بازرگام و سامانه اکوبار می باشد.

انصراف از نظر

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.