شوینده

1-30 از 30

از آنجایی که هدف بازرگام تسهیل خرید برای مصرف کننده نهایی می باشد، تمام طرح های تخفیفی برای استفاده خانوار می باشد. بر این اساس سفارشاتی که بصورت عمده از یک یا چند قلم جنس ثبت می شوند قابل ارسال نیست.
کلیه سفارش های ثبت شده در بازرگام در صف پردازش قرار گرفته و تلاش ما بر انجام بی نقص این فرآیند میباشد، با وجود این در صورتیکه موجودی محصولی در بازرگام به پایان برسد و یا قیمت کالا اشتباه درج شده باشد (حتی پس از اقدام کاربر به ثبت سفارش) حق لغو آن سفارش و استرداد وجه به مشتری برای بازرگام محفوظ است و کاربر با ورود به بازرگام می پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت.

127,075ریال
54,800ریال
54,800ریال
61,300ریال
58,900ریال
65,000ریال
155,000ریال
138,000ریال
123,750ریال
130,500ریال
168,750ریال
251,000ریال
123,750ریال
123,750ریال
123,750ریال
136,250ریال
168,750ریال
144,450ریال

شامپو میکس شون

400میلی لیتر
201,000ریال
103,400ریال
128,000ریال
111,300ریال
111,300ریال
103,400ریال
149,000ریال
149,000ریال
80,000ریال
149,000ریال
106,800ریال
103,500ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.