Tuesday, 17 July 2018

حضور بارزگام در بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2018

اولین حضور استارتاپ بازرگام در نمایشگاه الکامپ 

پس از آغاز فعالیت بازرگام در حوزه تامین و توزیع میوه در کشور ، این مجموعه با شرکت در نمایشگاه الکامپ 2018 به معرفی و ارائه خدمات خود خواهد پرداخت. 

منتظر دیدار شما در سالن  40غرفه 734 هستیم 


ششم الی نهم مرداد 1397 

عمده فروشی میوه با بازرگام

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.