کنسرو و غذای آماده

1-36 از 36

از آنجایی که هدف بازرگام تسهیل خرید برای مصرف کننده نهایی می باشد، تمام طرح های تخفیفی برای استفاده خانوار می باشد. بر این اساس سفارشاتی که بصورت عمده از یک یا چند قلم جنس ثبت می شوند قابل ارسال نیست.
کلیه سفارش های ثبت شده در بازرگام در صف پردازش قرار گرفته و تلاش ما بر انجام بی نقص این فرآیند میباشد، با وجود این در صورتیکه موجودی محصولی در بازرگام به پایان برسد و یا قیمت کالا اشتباه درج شده باشد (حتی پس از اقدام کاربر به ثبت سفارش) حق لغو آن سفارش و استرداد وجه به مشتری برای بازرگام محفوظ است و کاربر با ورود به بازرگام می پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت.

295,000ریال
99,000ریال
99,000ریال
129,900ریال
145,000ریال
155,000ریال
125,000ریال
155,000ریال
135,000ریال
185,000ریال
50,000ریال
50,000ریال
50,000ریال
50,000ریال
195,000ریال
90,000ریال
329,900ریال
100,000ریال
55,000ریال
90,000ریال
100,000ریال
227,900ریال
95,000ریال
59,000ریال
35,000ریال
35,000ریال
480,000ریال
120,000ریال
400,000ریال
109,500ریال
150,000ریال
149,000ریال
119,500ریال
99,000ریال
119,500ریال
97,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.