خواربار

1-26 از 26

از آنجایی که هدف بازرگام تسهیل خرید برای مصرف کننده نهایی می باشد، تمام طرح های تخفیفی برای استفاده خانوار می باشد. بر این اساس سفارشاتی که بصورت عمده از یک یا چند قلم جنس ثبت می شوند قابل ارسال نیست.
کلیه سفارش های ثبت شده در بازرگام در صف پردازش قرار گرفته و تلاش ما بر انجام بی نقص این فرآیند میباشد، با وجود این در صورتیکه موجودی محصولی در بازرگام به پایان برسد و یا قیمت کالا اشتباه درج شده باشد (حتی پس از اقدام کاربر به ثبت سفارش) حق لغو آن سفارش و استرداد وجه به مشتری برای بازرگام محفوظ است و کاربر با ورود به بازرگام می پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت.

139,500ریال
78,500ریال
449,000ریال
79,000ریال
325,000ریال
185,000ریال
380,000ریال
380,000ریال
400,000ریال
54,500ریال
44,500ریال
76,000ریال
55,000ریال
49,000ریال
44,500ریال
53,000ریال
44,500ریال
100,000ریال
55,000ریال
44,500ریال
44,500ریال
64,000ریال
53,000ریال
169,000ریال
219,000ریال
185,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.