تنقلات

1-43 از 43

از آنجایی که هدف بازرگام تسهیل خرید برای مصرف کننده نهایی می باشد، تمام طرح های تخفیفی برای استفاده خانوار می باشد. بر این اساس سفارشاتی که بصورت عمده از یک یا چند قلم جنس ثبت می شوند قابل ارسال نیست.
کلیه سفارش های ثبت شده در بازرگام در صف پردازش قرار گرفته و تلاش ما بر انجام بی نقص این فرآیند میباشد، با وجود این در صورتیکه موجودی محصولی در بازرگام به پایان برسد و یا قیمت کالا اشتباه درج شده باشد (حتی پس از اقدام کاربر به ثبت سفارش) حق لغو آن سفارش و استرداد وجه به مشتری برای بازرگام محفوظ است و کاربر با ورود به بازرگام می پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت.

50,000ریال
10,000ریال
10,000ریال
50,000ریال
40,000ریال
50,000ریال
50,000ریال
5,000ریال
15,000ریال
25,000ریال
22,000ریال
90,000ریال
125,000ریال
20,000ریال
30,000ریال
85,000ریال
30,000ریال
148,000ریال
140,000ریال
5,000ریال
110,000ریال
40,000ریال
25,000ریال
225,000ریال
15,000ریال
40,000ریال
40,000ریال
50,000ریال
30,000ریال
40,000ریال
40,000ریال
40,000ریال
40,000ریال
10,000ریال
15,000ریال
15,000ریال
120,000ریال
15,000ریال
25,000ریال
20,000ریال
20,000ریال
20,000ریال
25,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.