نوشیدنی و دمنوش ها

1-18 از 18

از آنجایی که هدف بازرگام تسهیل خرید برای مصرف کننده نهایی می باشد، تمام طرح های تخفیفی برای استفاده خانوار می باشد. بر این اساس سفارشاتی که بصورت عمده از یک یا چند قلم جنس ثبت می شوند قابل ارسال نیست.
کلیه سفارش های ثبت شده در بازرگام در صف پردازش قرار گرفته و تلاش ما بر انجام بی نقص این فرآیند میباشد، با وجود این در صورتیکه موجودی محصولی در بازرگام به پایان برسد و یا قیمت کالا اشتباه درج شده باشد (حتی پس از اقدام کاربر به ثبت سفارش) حق لغو آن سفارش و استرداد وجه به مشتری برای بازرگام محفوظ است و کاربر با ورود به بازرگام می پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت.

25,000ریال
65,000ریال
80,000ریال

رانی پرتقال قوطی

240میلی لیتری
40,000ریال
42,000ریال
60,000ریال
70,000ریال
60,000ریال
70,000ریال
70,000ریال
42,000ریال
54,000ریال
60,000ریال
50,000ریال
50,000ریال
105,000ریال
45,000ریال
70,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.